Say Hi to the New Technology!

Soľankový výmenník - ako to funguje

Soľankový výmenník v zime nasávaný vzduch zohrieva a v lete ho ochladzuje. Používa sa predovšetkým ako voliteľný doplnok ventilačnej jednotky na ochranu pred mrazom. Nemrznúca zmes v zemnom kolektore tepla absorbuje teplotu podložia, čerpadlom je pretláčaná cez výmenník, v ktorom odovzdá teplo nasávanému vzduchu.

Zimné obdobie

Počas veľmi chladnej zimy soľankový výmenník zohrieva nasávaný vzduch a tak zaisťuje funkčnosť vetracej jednotky a vetracieho systému ako celku. Soľankový výmenník využíva teplotu podložia, ktorá má v hĺbke 1,5 – 2,5 metra teplotu od 5 do 8 oC.

Pri spotrebe čerpadla asi.0,04kW tak môže získať až 8kW tepelnej energie (1000 m3/h).

Letné obdobie


Soľankový výmenník využíva teplotu podložia, ktorá má v hĺbke 1.5 – 2.5 metra pod povrchom teplotu +10 až +14  oC,  a tým zaisťuje ochladzovanie nasávaného vzduchu.

Pri spotrebe čerpadla asi.0.04kW tak môže dodať až 8kW energie na chladenie (1000m3/h).

Výhody

Zimné obdobie

Odpadá nutnosť použitia elektrického predohrevu pre vetraciu jednotku.


Letné obdobie

Pomáha udržať vo vetranom objekte príjemnú klímu.

Zemný kolektor

Soľankový výmenník využíva ako zdroj tepla resp. chladu zemný kolektor. Pozostáva z PE-potrubia priemeru 25,4, resp. 32 mm. Dĺžka PE-potrubia závisí od lokálnych podmienok, napríklad typu podložia, alebo úrovne podzemnej vody. Kompaktná a ílovitá zem je schopná previesť viac tepla do soľanky, než vzdušná piesčitá zem. Ak potrubie leží pod hranicou podzemnej vody, soľanka absorbuje viac energie z podložia. Prosím ubezpečte sa, že pri kalkuláciach dĺžky potrubia beriete do úvahy len dĺžku potrubia ktoré sa nachádza v podloží. Dĺžka potrubí v budove nemá žiadny vplyv na množstvo energie, ktorú je možné absorbovať. Dĺžka potrubia môže byť dvojnásobná v piesčitých podložiach.

Zemný kolektor môže byť uložený buď v otvorenom priestore, alebo vo výkopoch v závislosti na veľkosti pozemku. Potrubie musí byť v zemi umiestnené horizontálne, ideálna hĺbka je od 1.5 do 2 metrov (ale nie viac než 5 metrov). Vzdialenosť medzi trubkami by mala byť minimálne 0.8 m. Najvyšší bod celého soľankového okruhu je potrebné vybaviť odvzdušňovacím ventilom.

Ako zdroj energie môže byť použitý i vertikálny vrt. Požadovaná hĺbka vrtov musí byť vypočítaná projektantom.

V niektorých prípadoch môže byť ako zdroj energie použitý zemný kolektor tepelného čerpadla.