Sveiciens jaunajām tehnoloģijām

Ģeotermālā iekārta ventilācijas gaisa dzesēšanai un piesildīšanai - Ražots Latvijā!

Ziemā iekārta ventilācijas sistēmas pievadīto gaisu papildus piesilda, bet vasarā atdzesē. Ar šīs iekārtas palīdzību zemes enerģijas siltums vai aukstums tiek efektīvi novadīts līdz Jūsu ventilācijas sistēmai, pie tam patērējot niecīgu elektroenerģijas daudzumu.

Ziemas periodā

Veic ienākošā aukstā gaisa priekšsildīšanu tādējādi nodrošinot ventilācijas iekārtas nepārtrauktu darbību. Iekārta, izmantojot zemes temperatūru, kas pie 1.5m līdz 2.5m ir aptuveni no +5oC līdz +8oC.

Patērējot tikai 0.04kW tiek iegūts līdz pat 8kW siltuma enerģijas (1000 m3/st).

Vasaras periodā

Veic ienākošā karstā gaisa dzesēšanu. Iekārta, izmantojot zemes temperatūru, kas pie1.5m līdz 2.5m dziļuma  ir aptuveni no +10oC līdz +14oC.

Patērējot tikai 0.04kW tiek iegūts līdz pat 8kW vēsuma enerģijas (1000 m3/st).

Ieguvumi

Ziemas periodā

Nav nepieciešams izmantot elektriskos priekšsildītājus.

Vasaras periodā

Patīkams iekštelpu klimats.

Nav nepieciešama cita iekārta, kas centralizēti veiktu dzesēšanas funkciju.

Enerģijas avots - zemes kontūrs

Ģeotermālā iekārta izmanto zemes siltumu, kas ar kontūra palīdzību novada zemes siltumu uz siltummaini. Kontūrs tiek izveidots no PE caurulēm. PE cauruļu garums ir atkarīgs no izmantotās iekārtas un zemes grunts veida.  Mālaina un mitra zeme var novadīt vairāk siltuma kolektoram nekā irdena un smilšaina zeme. Ja kontūra caurules tiek uzstādītas zem gruntsūdens līmeņa, tas absorbē vairāk enerģijas no grunts. Pirms zemes kontūra izveides veiciet detalizētu aprēķinu par tam nepieciešamo cauruļu garumu. Caurules garums, kas tiek izmantots mājas iekšpusē, neietekmē iegūstamās enerģijas daudzumu no zemes.

Zemes kontūru var uzstādīt gan atklātā veidā, izrokot lielu laukumu, gan tranšeju sistēmas veidā. Caurules ir jāuzstāda horizontāli, to dziļums ir atkarīgs no zemes sasaluma dziļuma.  Labākais cauruļu dziļums ir no 1.5 līdz 2m (bet ne dziļāk kā 5 m). Attālums starp caurulēm nedrīkst būt mazāks kā 0,8 m. Sistēmas augstākais punkts ir sistēmas atgaisošanas vārsts.

Vertikālo urbumu jauda un dziļums katrā attiecīgajā situācijā būs atšķirīga, to būtu jāaprēķina urbuma ierīkotājiem.

Atsevišķos gadījumos, izvērtējot iespējas, var pieslēgties pie apkures siltumsūkņa zemes kontūra.
Līguma nr.  17.1-1-L-2024/211