“G-2000/G-4000/G-6000/G-8000”

- soľankový výmenník, ktorý v zime zohrieva nasávaný vzduch a v lete ho ochladzuje. Používa sa predovšetkým ako príslušenstvo vetracej jednotky na ochranu pred mrazom  Nemrznúca zmes v soľankovom zemnom kolektore absorbuje teplotu podložia a konvertuje ju na nasávaný vzduch vo vnútri soľankového výmenníku tepla. Soľankový výmenník ako celok (výmenník tepla s obehovým čerpadlom triedy ´A´ a bezpečnostnou jednotkou v izolovanej EPP skrini) je aktivovaný riadiacim termostatom, ktorý spína obehové čerpadlo v závislosti od nastavených požiadaviek. Filter G4 je súčasťou výmenníka, predný a vrchný kryt umožňuje jednoduchý prístup a údržbu.

Výmenník je konštruovaný tak, aby sa dal použiť ako verzia ĽAVÁ - L či PRAVÁ - R. Typ verzie sa dá dosiahnuť zmenou pozície filtra. Zmenou verzie jednotky a smeru toku vzduchu je možné mierne upraviť výhrevnosť alebo chladiaci výkon.


“G-2001/G-4001/G-6001/G-8001”

- soľankový výmenník, ktorý v zime zohrieva nasávaný vzduch a v lete ho ochladzuje. Používa sa predovšetkým ako príslušenstvo vetracej jednotky na ochranu pred mrazom.  Nemrznúca zmes v soľankovom zemnom kolektore absorbuje teplotu podložia a konvertuje ju na nasávaný vzduch vo vnútri soľankového výmenníku tepla. Výmenník je vybavený filtrom G4 ktorý ho chráni pred znečistením.

Výmenník musí byť pripojený k externému obehovému čerpadlu, s plniacimi ventilmi, expanznou nádržou a pretlakovým ventilom. Výmenník je použiteľný v dvoch verziach ´R´ a ´L´. Verzia ´R´ - pravá znamená že vzduch prúdiaci smerom k ventilačnej jednotke je po pravej strane, u verzie ´L´ prúdi vzduch na ľavej strane. Filter musí byť umiestnený  s ohľadom na použitú variantu.


Technické dáta