Say Hi to the New Technology!

Geotermisk energi generator – hvordan fungerer systemet

Om vinteren varmer generator opp den innkommende luften, mens om sommeren – kjøler. Ved hjelp av denne enheten blir varme- eller kuldeenergi på jorda effektivt overført til ventilasjonssystemet, og i tillegg brukes det en svært liten mengde av elektroenergi.

I vinterperioden

Den innkommende kalde luften forvarmes og slik sikres det kontinuerlig aktivitet på ventilasjonsenheten. Den geotermiske energi generatoren bruker jordenergi, som på 1,5m – 2,5m dybde er omtrent fra +5oC til +8oC.

Ved forbruk av bare 0.04kW kan det oppnås opp til 8kW varmeenergi (1000 m3/h).

I sommerperioden

Det kjøles den varme luften. Den geotermiske energi generatoren ved hjelp av jordtemperatur, som på 1,5m – 2,5m dybde er omtrent fra +10oC til +14oC.

Ved forbruk av bare 0.04kW kan det oppnås opp til 8kW kuldeenergi (1000 m3/h).

Fordeler

I vinterperioden

Det er ikke nødvendig å bruke elektroniske forvarmere.


I sommerperioden

Hyggelig innendørs klima.

Deter ikke nødvendig å bruke en annen enhet med kjølefunksjon.

Energi kilde – jord krets

Energi generatoren bruker jordvarme, som ved hjelp av jord krets leder jordvarme til varmeveksleren. Kretsen er lagt av PE rør. Lengde på rør under bakken er avhengig av enheten som brukes og jordtype. Leirete og våt jord kan overføre mer varme til kollektor enn smuldrete og sand jord. Hvis krets rør installeres under grunnvannets nivå, skal de absorbere mer energi. Før laging av jord kretsen vennligst utfør en detaljert beregning om nødvendige rør lengde. Rør lengden som blir brukt innendørs skal ikke påvirke den produserte energimengden på jorda.

Jord krets kan installeres både på en åpen plass og ved graving av grøft. Rør plasseres horisontalt og dybde på dem er avhengig av dybde av jord frysing. Den beste dybden på rør er fra 1,5m til 2m under bakken (men ikke dypere enn 5m). Avstand mellom rør må ikke være mindre enn 0,8m. Det høyeste punktet på systemet er systemets lufteventil.

Kraft og dybde på vertikale boringer er forskjellig i hver enkel situasjon, dette må beregnes av boring montør.

I andre tilfeller ved å vurdere muligheter, kan man koble til jordvarmepumpesystemet.