Say Hi to the New Technology!

Geotermisk energigenerator – så här fungerar systemet

Luften som tillförs genom ventilationssystemet värms upp ytterligare under vintern och kyls ned under sommaren. Genom detta system överförs värmen eller kylan i marken till ventilationssystemet på ett effektivt sätt som förbrukar bara små mängder energi.

Under vintern

Förvärmer den ingående kalluften, vilket säkerställer att ventilationsenheten drivs oavbrutet. Den geotermiska energigeneratorn använder marktemperaturen som på mellan 1,5 och 2,5 meters djup är cirka +5 oC till +8 oC.

Med en förbrukning på enbart 0,04 kW kan den producera upp till 8 kW värmeenergi (1000 m3/h).

Under sommaren

Kyler ned ingående varmluft.  Den geotermiska energigeneratorn använder marktemperaturen som på mellan 1,5 och 2,5 meters djup är cirka +10 oC till +14 oC.

Med en förbrukning på enbart 0,04 kW kan den producera upp till 8 kW kylenergi (1000m3/h).

Fördelar

Under vintern

Du slipper att använda elektriska förvärmare.


Under sommaren

Du får ett behagligt inomhusklimat.

Du slipper att använda annan utrustning för att centralstyra kylsystemet.

Strömkälla – markledning

Energigeneratorn utvinner markvärme som via en ledning överförs till en värmeväxlare. Ledningen utgörs av PE-rör vars längd beror på vilken typ av enhet som används och markens beskaffenhet. Lerig och fuktig mark kan överföra mer värme till kollektorn än vad mjölig och sandig mark kan. Om rörledningen ligger under grundvattennivån absorberar den mer energi från marken. Det är viktigt att noggrant beräkna vilken längd det ska vara på rören innan du lägger ut markledningen. Längden på rören som används inne i bostaden har ingen påverkan på energin som tas från marken.

Markledningen kan läggas ut antingen på en stor öppen yta eller i form av ett rännsystem. Rören ska läggas horisontellt. Hur djupt ner beror på vid vilket djup marken fryser. Ett optimalt djup för rören är mellan 1,5 och 2 meter (men inte djupare än 5 meter). Avståndet mellan rören ska vara minst 0,8 meter. Luftventilen är systemets högsta punkt.

Kapaciteten och djupet på den vertikala borrningen beror på situationen och ska beräknas av borroperatören.

Under visa omständigheter kan man efter att ha gjort tillämpliga mätningar ansluta till en värmepumpledning i marken.