“G-2000/G-4000/G-6000/G-8000”

är en geotermisk energigenerator som värmer upp den ingående luften på vintern och kyler ned den på sommaren. Markkollektorn kopplas till energigeneratorn som absorberar markenergi och med hjälp av en glykollösning överför den uppvärmda eller nedkylda luften till ventilationssystemet. Systemet består av en cirkulationspump (klass A), en säkerhetsgrupp och en EPP-enhet som är fristående från värmeväxlaren. Den styrs via en separat kontrollpanel (specialutrustning). Inbyggt i systemet finns ett G4-filter som förhindrar att värmeväxlaren täpps igen. Bytet av filter är en enkel och snabb process. Via panelerna på framsidan och ovansidan är det enkelt att komma åt komponenter för skötsel och underhåll. Cirkulationspumpen kan drivas med 0–10 V som specialutrustning.

Enheten är en universalmodell, vilket innebär att den kan användas i två olika utföranden – antingen med luftinflödet från höger sida eller luftinflödet från vänster sida – genom att byta plats på filtret. Små skillnader i uppvärmnings- och nedkylningskapacitet finns när systemet används i “vänster utförande”.“G-2001/G-4001/G-6001/G-8001”

är en geotermisk energigenerator som värmer upp ingående luft på vintern och kyler ned den på sommaren. Markkollektorn kopplas till energigeneratorn som absorberar markenergi och med hjälp av en glykollösning överför den uppvärmda eller nedkylda luften till ventilationssystemet. Inbyggt i systemet finns ett G4-filter som förhindrar att värmeväxlaren täpps igen. Bytet av filter är en enkel och snabb process. Via panelerna på framsidan och ovansidan är det enkelt att komma åt komponenter för skötsel och underhåll. Cirkulationspumpen och säkerhetsgruppen ska sättas in i systemet. Det styrs via en separat kontrollpanel (specialutrustning).

Enheten är en universalmodell, vilket innebär att den kan användas i två olika utföranden – antingen med luftinflödet från höger sida eller luftinflödet från vänster sida – genom att byta plats på filtret. Små skillnader i uppvärmnings- och nedkylningskapacitet finns när systemet används i “vänster utförande”.


Tekniska data