“G-2000/G-4000/G-6000/G-8000”

Det er en geotermisk energi generator, som varmer opp den innkommende luften i vinterperioden og kjøler den innkommende luften i sommerperiode. Energi generatoren kobles sammen med jordkollektor, som absorberer jordenergi og konverterer den til inntaksluft ved hjelp av en etylglykol blanding, hvor energien varmes opp eller kjøles før den kommer inn i aggregatet. Enheten består av A klass sirkulasjonspumpe, sikkerhetsgruppe, vareveksler som er plassert på et isolert EPP korpus. Den blir styret med et separat kontrollpanel (tilleggsutstyr). Enheten inneholder en G4 filter, som beskytter varmeveksleren mot forurensning. Filterskift er en enkel og fort prosess. Den øverste topplokket sikrer fast tilgang til komponenter og vedlikehold. Som tilleggsutstyr kan man velge 0-10V sirkulasjonspumpe.

Den enheten er universell og brukes både som typen “til høyre” – når den innkommende luften kommer via høyre side, og typen “til venstre” – når luften kommer inn via venstre side. Dette oppnås ved å endre plassering på filteret. Ved å bruke enheten som typen “til venstre” kan det oppstå små endringer på oppvarmings- og kjølingskraft.


“G-2001/G-4001/G-6001/G-8001”

Det en geotermisk energi generator, som varmer opp den innkommende luften i vinterperioden og kjøler den innkommende luften i sommerperiode. Energi generatoren kobles sammen med jordkollektor, som absorberer jordenergi og konverterer den til inntaksluft ved hjelp av en etylglykol blanding, hvor energien varmes opp eller kjøles før den kommer inn i aggregatet. Enheten inneholder en G4 filter, som beskytter varmeveksleren mot forurensning. Filterskift er en enkel og fort prosess. Den øverste topplokket sikrer fast tilgang til komponenter og vedlikehold. Det trenges å legge til sirkulasjonspumpe og sikkerhetsgruppe på enheten. Den blir styret med en separat kontrollenhet (tilleggsutstyr).

Den enheten er universell og brukes både som typen “til høyre” – når den innkommende luften kommer via høyre side, og typen “til venstre” – når luften kommer inn via venstre side. Dette oppnås ved å endre plassering på filteret. Ved å bruke enheten som typen “til venstre” kan det oppstå små endringer på oppvarmings- og kjølingskraft.

Technical data